LVS trenger opplysninger

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Hvordan står det til med leger i vitenskapelige stillinger?

Jan Bjålie, Universitetet i Oslo og Amund Gulsvik, Universitetet i Bergen ber LVS medlemmer fylle ut skjemaer! Foto Lisbet T. Kongsvik

Det vil Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) gjerne vite mer om. Derfor sender foreningen i disse dager ut et spørreskjema til alle medlemmer for å få et bedre grunnlag for de kommende tarifforhandlinger. Skjemaet vil bli sendt ut både elektronisk og per post.

– Dette er den andre undersøkelsen LVS foretar om medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Den forrige ble gjennomført i 1994, og gav mye nyttig informasjon, sier Amund Gulsvik, styremedlem i LVS. – Siden den gang har det skjedd mye, blant annet fastlegereformen og helseforetaksreformen. Vi er derfor spente på å se hvordan medlemmenes inntektssituasjon i dag faktisk er, sier han. – Vi tror at vi også denne gang vil få stor nytte av resultatene, sier Amund Gulsvik, men skal vi få gode resultater, er vi helt avhengige av at medlemmene svarer.

LVS ber om opplysninger om stillinger, bistillinger, utdanning, fagfelt, arbeidstid, lønns- og inntektsforhold, arbeidsmiljø, hvordan forholdene er for rekrutterings- og postdoktorstipendiater, forskningspermisjon og jobbtilfredshet.

– Vi setter vår lit til at medlemmene besvarer skjemaene. Vi får da et mye bedre grunnlag for virkelig å få fortgang i arbeidet med å bedre vitenskapelig personales lønns- og arbeidsvilkår, sier professorene Jan Bjålie og Amund Gulsvik i styret i LVS.

Anbefalte artikler