Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En epoke er forbi. Oscar Olsen døde etter kort sykeleie 4.12. 2004, 96 år gammel. Han var klar til det siste og levende opptatt av faget. Han ble født i Kristiansand i 1908. Han tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1935. Han giftet seg med Henny og fikk fem barn, 13 barnebarn og 13 oldebarn.

  Under krigen var han aktiv i motstandsarbeidet. I 1942 måtte han flykte til Sverige med sin familie. Der arbeidet han som lege for norske flyktninger og smuglet utstyr til Norge til bruk for sykehusene og til lagring for «gutta på skauen».

  Da freden kom, vendte han tilbake til Norge. Han ble valgt til stortingsrepresentant for Venstre i perioden 1945 – 49. Senere ble det to perioder som vararepresentant.

  Oscar Olsen deltok også i det lokale politiske liv som varaordfører, medlem av formannskapet og bystyret i Kristiansand, formann i sosialstyret, medlem av sykehusstyret og var med i utallige komiteer og utvalg. Han var formann i Vest-Agder Legeforening og satt dessuten som formann i Legeforeningens råd for legeetikk fra 1970 – 73. Også Kringkastingsrådet har nytt godt av dr. Olsens kapasitet i årene 1966 – 77.

  Oscar Olsen var en pioner i alkoholistomsorgen. Gjennom sitt arbeid med alkoholavhengige og deres familier gjennom tre generasjoner, med sitt nære forhold til Anonyme Alkoholikere (AA) og med sin viten og fremtidsrettethet, har han betydd mye for den viten vi har om alkoholisme i dag. Gjennom flere studieopphold i USA, Canada, Holland og Sveits var han forut for sin tid.

  Oscar Olsen var med og grunnla A-klinikken i Kristiansand i 1954 og var overlege der de første 25 år. Den første tiden drev han i tillegg egen praksis og hadde tilsynslegeansvar for byens sykehjem.

  Etter at han sluttet som overlege ved A-klinikken og ble pensjonist, var han tilsynslege ved Kristiansand kommunes A-senter og hadde fast kontortid frem til 1992. Han var den desidert eldste på Kristiansand kommunes lønningsliste.

  For sin store innsats ble han i 1978 slått til ridder av St. Olavs orden. Under A-klinikkens 40-årsjubileum i 1994 delte Oscar Olsen for første gang ut prisen som bærer hans navn. Prisen, som utdeles årlig i forbindelse med dr. Oscar Olsen-seminaret, går til en forsker eller kliniker som har gjort en stor innsats på feltet. Tanken er å stimulere og premiere norsk rusmiddelmedisinsk forskning og fremtidsrettet klinisk arbeid.

  Frem til det siste var Oscar Olsen aktiv som skribent og oversetter fra engelsk og fransk, og medlem av AA’s litteraturkomité. Det er et raust medmenneske som er gått bort, et menneske som etterlater seg gode ord og mange venner. Vi lyser fred over hans minne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media