Startproblemer i Helse Øst-samarbeid

Artikkel

Samarbeidet mellom ledelse og regionstillitsvalgte ved Norges største arbeidsplass, Helse Øst, har ikke fungert så bra, konkluderer en fersk Fafo-rapport. Torunn Janbu, tidligere leder av Legeforeningens regionsutvalg Øst, og nå medlem i samme utvalg, er til tross for denne konklusjonen optimistisk med tanke på samarbeidets fremtid. Ifølge Fafo-rapporten er verken ledelsen eller de tillitsvalgte fornøyde med hvordan dette regionsutvalget, som nå er en permanent ordning, har fungert.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7130

Anbefalte artikler