Notiser

Artikkel

I gang med brakyterapi mot prostatakreft

Takket være en innsamlingsaksjon tilbys nå brakyterapi som behandling til pasienter med prostatakreft. Hvorvidt behandlingen er bedre enn utvendig strålebehandling er imidlertid uklart.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=7252

Trinnprismodellen innført

Indeksprissystemet er avskaffet, og trinnprismodellen er innført som nytt refusjonssystem for generiske legemidler.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=7263

Kunnskapsbase om forebygging

Nettstedet Forebygging.no er en database som inneholder et bredt spekter av emner innen forebyggende og helsefremmende arbeid generelt, og rusforebyggende arbeid spesielt.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7196

Vil skyve oppgaver fra spesialist til fastlege

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår at fastlegene får fornye legespesialistenes rekvisisjoner til ortopediske hjelpemidler.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7190

Fornøyde pasienteri psykiatrien

Et flertall av brukerne av psykiatriske poliklinikker i Norge er fornøyde med tilbudet de har fått, og mener de har stort utbytte av behandlingen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7163

Nedgang i naturvitenskapelig forskning

Naturvitenskapelig og teknologisk forskning utgjør en stadig mindre andel av norsk forskningsvirksomhet, viser en ny rapport.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7145

Lindrende sedering lite utbredt

Nærmere åtte av ti avdelinger ved norske sykehus oppgir at de ikke gav lindrende sedering til noen døende pasienter i 2003.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7117

NEJM tidobler prisene

Tidsskriftet New England Journal of Medicine har ingen planer om å følge oppfordringen fra forskere og politikere om fri tilgang til forskningsartiklene.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7106

Tidsskriftets årsregister 2004 på nett

Det er også laget en papirutgave av årsregisteret 2004. Interesserte kan få papirutgaven gratis ved å bestille det på e-postadresse posten@legeforeningen.no.

Hele årsregisteret: www.tidsskriftet.no/filer/Arsregister_04_web.pdf

Anbefalte artikler