Beste helseforetak på nett er kåret

Artikkel

Nettsidene til Akershus universitetssykehus HF skårer høyest blant helseforetakene i Norge.no sin kvalitetsvurdering.

Det er tredje gang det er gjennomført vurdering av offentlige nettsteder. I 2004-vurderingen er det lagt vekt på at nettsteder skal være tilgjengelige for alle.

Blant de 31 nettsidene for helseforetak (HF) og regionale helseforetak (RHF) som er med i undersøkelsen, kommer Akershus universitetssykehus HF best ut med en gjennomsnittsskåre på 77 % og fem stjerner av seks mulige. Helseforetaket får spesielt god kritikk for nettsidenes tilgjengelighet. Nettsidene er godt leselig for blinde og svaksynte som bruker leselist, blant annet ved at det er knyttet meningsbærende tekst til bildene og at det er lett å skille grafiske elementer fra innholdet. Nettstedet får også skryt for god kontrast, noe som øker lesbarheten på skjerm. De får ikke like god kritikk for innholdet.

Andreplass blant helseforetak og regionale helseforetak går til Helse Nord RHF. Nettstedet fikk en totalskåre på 75 % og fem stjerner av seks mulige. De får nesten full pott innenfor innholdskategorien. Helse Bergen HF gjør det bra innenfor tilgjengelighet og havnet på en delt tredjeplass sammen med Helse Øst RHF.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=7239

Anbefalte artikler