Ultralyd eller MR ved skuldersmerte?

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er små forskjeller i den diagnostiske treffsikkerheten mellom ultralyd og MR ved skuldersmerter.

  Pasienter med skuldersmerter har ofte sykdom i rotatormansjetten (rotator cuff). Klinisk undersøkelse kan være vanskelig å tolke, og røntgenundersøkelse er ofte utilstrekkelig. MR av skulder har fått stor utbredelse i Norge, men det er usikkert om MR eller ultralyd bør foretrekkes i utredningen.

  En ny prospektiv studie fra USA inkluderte 71 pasienter med skuldersmerter og klinisk mistanke om sykdom i rotatormansjetten (1). Ultralyd og MR av skulder uten kontrastmiddel ble sammenliknet mot artroskopi. Studien ble utført av radiologer med lang erfaring med både ultralyd og MR.

  For påvisning av totale rupturer av rotatormansjetten hadde både ultralyd og MR sensitivitet på over 97 %. Av 19 partielle rupturer ble 13 påvist med ultralyd, 12 med MR. Grad av seneretraksjon ved total ruptur av rotatormansjetten ble korrekt vurdert hos 73 % med ultralyd mot 63 % med MR. Bredden av en totalruptur ble korrekt vurdert i 87 % av tilfellene med ultralyd mot 80 % med MR. Det var ikke statistisk signifikant forskjell mellom de to metodene.

  I studien angis at ultralyd er mindre tidkrevende enn MR og til om lag en tredel av kostnaden for en MR-undersøkelse. Forfatterne konkluderer med at ultralyd og MR har sammenliknbar diagnostisk treffsikkerhet for å påvise og bestemme størrelsen av ruptur i rotatormansjetten. I valget mellom de to metodene bør andre faktorer være avgjørende, som symptomer, pasientens ønsker, tilgjengelighet og kostnad.

  Undersøkelsen er interessant fordi det er den eneste sammenliknende studien fra de senere årene. Den er et viktig bidrag til et felt der det i dag er mye synsing og lite kunnskapsbasert praksis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media