Les mer om …

Artikkel

Smerter ved kreft

Halvparten av pasienter med kreft har smerter når de er innlagt i sykehus. Noen av dem får ikke adekvat behandling. Dette gjelder særlig ved nevropatisk smerte og gjennombruddssmerter, viser en studie blant 309 kreftpasienter ved 13 norske sykehus. Kunnskapen om forekomst og behandling av kreftrelaterte smerter må bli bedre.

Kreftpasienter skal ikke ha smerter

Smerter hos kreftpasienter innlagt i sykehus

Optikusnevritt og multippel sklerose

Optikusnevritt, som vanligvis skyldes en idiopatisk demyelinisering, ses enten som en isolert episode eller ved multippel sklerose. Utredning, behandling og oppfølging av slike pasienter har vært et kontroversielt tema. Full åpenhet overfor pasientene om risikoen for multippel sklerose anbefales.

Norge har høy forekomst av multippel sklerose, og sykdommen er en av de viktigste årsakene til uførhet blant unge voksne. Epidemiologiske studier kan gi grunnlag for ytterligere forskning og for bedre planlegging av helsetjenester. Nordland er et middels risikoområde for multippel sklerose, og insidensen etter 1985 har vært relativt stabil.

Hvordan er altfor tidlig fødte barn ved skolestart?

Epidemiologiske data om multippel sklerose

Optikusnevritt – diagnose, behandling og oppfølging

Forekomst av multippel sklerose i Nordland 1970 – 99

Ernæring i fosterliv og fremtidig helse

Anders Forsdahl var blant de første som ble oppmerksom på sammenhengen mellom levekår i oppveksten og senere sykdomsrisiko, en hypotese som senere er gjort gjeldende for miljøet i fosterlivet og barnets ernæringssituasjon i første leveår. Det er nå god dokumentasjon for at ernæringsforhold i fosterlivet kan prege et individs egenskaper og dermed fremtidig helse og uhelse. Ved ulike former for føtal programmering, blant annet epigenetisk regulering, kan et gens uttrykk endres under fosterets vekst.

Bruk av alkohol under svangerskapet kan gi barnet alvorlige kognitive forstyrrelser, atferdsproblemer og strukturelle endringer i hjernen.

Ernæring i fosterlivet og fremtidig helse

Fosterskade ved alkoholbruk i svangerskap

Gjensyn med Forsdahl-Barker-hypotesen

Kjent hypotese med norsk opphav

Folattilskudd eller folatberiking av kosten?

Tilskudd av folat under svangerskapet kan forebygge nevralrørsdefekter, men få norske kvinner tar folattilskudd eller de starter for sent i svangerskapet. Det er ikke tilstrekkelig dokumentert at folat forebygger kreft, hjerte- og karsykdom eller demens. Kan folatberiking av kosten likevel ha noe for seg?

Effekt av offentlige tiltak for å forebygge nevralrørsdefekter med folat

Effekt av folat på andre helseproblemer enn nevralrørsdefekter?

Anbefalte artikler