Intravenøs væskebehandling og ernæring

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Engquist, Allan

  Brandstrup, Birgitte

  Rationel væske-, elektrolytbehandling og ernæring

  360 s, ill, tab. København: Munksgaard Danmark, 2004. Pris DKK 386

  ISBN 87-628-0501-0

  Dette er 2. utgave av en bok som kom ut første gang i 1980. Boken er skrevet primært for sykepleiere og leger som arbeider med pasienter som trenger intravenøs væske- og elektrolyttbehandling og ernæring. Den er også av interesse for medisinstudenter og annet helsepersonale som har bruk for kunnskap om disse temaene.

  Boken begynner med en oversikt over kroppens ulike væskevolum og deres omfang og sammensetning. Deretter kommer en oversikt over væsker til intravenøst bruk. Utvalget av væsker til intravenøst bruk er i stor grad likt i Danmark og Norge. Det redegjøres videre for væske- og elektrolyttbehov hos friske mennesker så vel som ved ulike typer sykdommer, og forfatterne gjennomgår en lang serie elektrolyttforstyrrelser som kan opptre hos pasienter og hvordan disse bør behandles. Det er likeledes gitt en grei gjennomgang av ulike typer syre-base-forstyrrelser.

  Boken har kapitler om den praktiske gjennomføring av væske- og elektrolyttbehandling i en rekke kliniske situasjoner: Dehydrering, overhydrering, forskjellige typer sjokktilstander, perioperativ væskebehandling og væskebehandling ved ulike typer organsvikt (hjerte-, lunge-, nyre- og leversvikt). Det er også omtalt væskebehandling ved en rekke medisinske tilstander med spesielle væske- og elektrolyttbehov, f.eks. diabetisk ketoacidose, binyrebarkinsuffisiens, preeklampsi, eklampsi og brannskader. Endelig er det en kort seksjon om enteral og parenteral ernæring av pasienter.

  Boken har et hendig format og er lett å lese. Man kan ha den med seg som oppslagsverk i lommen. Her er mye informasjon som gis i kort, konsis form og er belagt med referanser til underliggende faglitteratur.

  Boken er nyttig på den måten at den gir et rasjonelt grunnlag for å yte intravenøs væske- og elektrolyttbehandling. Utfordringen ligger så i å knytte de rasjonelle prinsippene som boken gir for væsketerapi opp til den enkelte pasients dagsaktuelle situasjon.

  Boken anbefales til leger og sykepleiere som arbeider med pasienter med behov for intravenøs væskebehandling og til dem som underviser helsepersonell i disse temaene. Medisinstudenter vil ha nytte av å ha med seg boken når de skal i sykehusturnustjeneste og konfronteres med de problemene som boken tilbyr veiledning i.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media