Legeforeningens landsstyremøte i mai

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Landsstyremøtet 2005 finner sted i Bergen på Scandic Bergen City/Bergen konferansesenter fra onsdag 25. til fredag 27. mai.

  Vedlagt dette nummeret av Tidsskriftet ligger påmeldingsskjemaet til møtet.

  Deltakere

  Deltakere

  Landsstyremøtet er åpent for alle medlemmer av Legeforeningen. Medlemmer som ønsker å delta, må melde seg på forhånd.

  Innkvartering og priser

  Innkvartering og priser

  Ved påmelding bes deltakerne markere om de ønsker at arrangøren skal reservere hotell, eller om de ordner innkvartering selv. Påmelding til landsstyremøtet med innkvartering inkluderer helpensjon under landsstyremøteperioden (fra og med lunsj onsdag 25.5. inntil avreise, senest lørdag morgen 28.5.). Det gjøres oppmerksom på at det vil bli benyttet flere hoteller for innkvartering. Sekretariatet vil foreta fordeling til de ulike bosteder.

  Pensjonspris per døgn fra 25.–28.5. er kr 1 680 for enkeltrom. Tillegg for eventuell ledsager i dobbeltrom er kr 850. Pris for overnatting i enkeltrom fra 24.–25.5. er kr 900. Tillegg for ledsager i dobbeltrom er kr 350. For de som bor på hotell koster banketten fredag kveld kr 675 per person. For deltakere som ikke skal bo på hotell, koster dagpakker inkludert lunsj kr 395, middag kr 300 og bankett kr 975.

  Eventuelt utvidet opphold

  Eventuelt utvidet opphold

  Festspillene i Bergen starter 25.5. Det er reservert noen rom på Scandic Bergen City fra 28.–29.5. Disse rommene kan disponeres av landsstyremøtets deltakere for egen regning. Rommene vil være disponible inntil påmeldingsfristen, og må bestilles ved avmerking på påmeldingsskjemaet. Tildeling av rom vil skje i den rekkefølge påmeldinger mottas i sekretariatet. Vær oppmerksom på at det ikke kan garanteres plass utover det forhåndsreserverte antall. Etter påmeldingsfristen vil disse rommene ikke lenger være forhåndsreserverte. Den enkelte deltaker må da selv kontakte hotellet for eventuell reservasjon.

  Programoversikt

  Programoversikt

  Landsstyremøtet åpner offisielt onsdag 25.5. kl 1100. Etter konstituering innledes den helsepolitiske debatten kl 1415. Samme kveld inviterer Hordaland legeforening til arrangement med middag. Torsdag 26. og fredag 27.5. er avsatt til behandling av landsstyresaker og valg. Torsdag kveld kl 1945 vil det være omvisning og kulturelt program i St. Jørgens hospital, deretter middag i Legenes hus. Landsmøtet avsluttes med bankett fredag kl 2000.

  Saksdokumenter

  Saksdokumenter

  Saksdokumenter blir tilsendt påmeldte deltakere ca. 14 dager før landsstyremøtet starter.

  Påmelding

  Påmelding

  Landsstyrets medlemmer, valgkomité, sentralstyrets vararepresentanter, desisorer samt leder av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) får tilsendt egen innkalling med personlig påmeldingsskjema.

  Øvrige medlemmer av Legeforeningen som ønsker å delta, må fylle ut påmeldingsskjemaet som er vedlagt dette nummer av Tidsskriftet. Skjemaet finnes også på Internett (www.legeforeningen.no/landsstyremote). Vær oppmerksom på at deltakelse i andre møter forut for åpningen av landsstyremøtet, for eksempel yrkesforeningers egne møter, må meldes til arrangørene av disse møtene.

  Påmeldingsfrist

  Påmeldingsfrist

  Påmeldinger må være sekretariatet i hende senest 31.3. 2005. Ved senere påmelding kan man ikke regne med at arrangør kan skaffe overnatting.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media