Legeforeningen på nett – ny struktur og design

Stine Bjerkestrand Om forfatteren
Artikkel

10.1. 2005 ble www.legeforeningen.no relansert. Med ny struktur og ny design skal det være enklere for våre stadig flere brukere å finne det de leter etter.

Ved å plassere musepekeren over et av menypunktene i den horisontale menyen, finner du veien inn til nettsidens mange valg. Faksimile 29.1. 2005

Et helt nytt valg på den horisontale menyen er Spesialitet. Her har vi samlet spesialistregler, lenker til spesialforeninger, faglige lenker, kurs i kurskatalogen og lister over godkjente spesialister. Bruk dette valget når du skal finne informasjon relatert til en spesialitet.

Endringene som er gjort i strukturen er basert på tilbakemeldinger fra to brukerundersøkelser og analyser av statistikk som viser hva som brukes mest på sidene, og hvor det ser ut til at dette er vanskelig å finne.

Lettere å navigere

På alle oppslag på nettsidene vises det en sti øverst på siden. Denne viser veien du har gått. Om du vil tilbake kan du klikke på et av punktene i stien. Ved å plassere musepekeren over et av menypunktene i den horisontale menyen, ser du menypunkter som ligger under dette. Går du inn på et av undermenypunktene, ser du hele menyen til venstre på skjermen.

Finner du ikke en dør som fører deg til det du leter etter, benytt søkefunksjonen. Denne søker i alt innhold på Legeforeningens nettsider, og du finner den alltid til venstre på siden.

Åpner døren inn

www.legeforeningen.no er en inngangsside, der du som bruker kan åpne dørene inn til organisasjonen, det Legeforeningen jobber med og er engasjert i. Dette er også en nyhetsside der du finner nytt fra Legeforeningen, om avtaler og arbeidsforhold og om utdanning. I tillegg kan du se hva pressen skriver i boksen med presseklipp. Nyheter fra Tidsskriftets nettsider og lenke til Tidsskriftet i fulltekst samt ledige legestillinger, finner du i boksen Fra Tidsskriftet. Nytt er også nyheter fra underforeningene. Her finner du lenker til nyhetsstoff fra nettsidene til fylkesavdelingene, yrkes- og spesialforeningene.

Hovedsøyler med egne forsider

Foruten Spesialitet er det tre andre hovedsøyler og stoffkategorier på sidene:

  • Legeforeningen

  • Jus, avtaler og arbeidsforhold

  • Utdanning og fagutvikling

Disse tre hovedsøylene har egne forsider der du vil finne nyhetsstoff relatert til områdene. Dette er nytt i forhold til den tidligere løsningen. Om du ikke finner en nyhet på forsiden, gå til en kategoriforside. På disse har nyheter lenger levetid enn på hovedforsiden.

Nye funksjoner

Er det noe av stoffet du mener andre bør vite om fra nettsidene, kan du benytte funksjonen Tips en kollega. Legg inn kollegaens e-postadresse, din egen adresse og en kommentar.

RSS er en alternativ måte å lese nyheter på som gjør at du kan bli varslet automatisk når nye nyheter fra Legeforeningen blir publisert. En såkalt RSS-feed med nyheter fra Legeforeningen kan enten legges inn i et eget RSS-program, eller i e-postprogram og i nettlesere som har RSS-leser innebygd.

Årboken

Informasjon du tidligere fant via menyvalget «Årboken», blir nå kontinuerlig oppdatert på nettsidene.

Siste trykte utgave av Årbok for Den norske lægeforening var utgaven for 2000 – 2001. Etter dette har opplysningene som tidligere var å finne i Årboken, vært å finne via relevante menyvalg på Legeforeningens Internett-sider.

Etter at Legeforeningens nye struktur og design ble lansert i januar, ble menyvalget «Årboken» tatt bort. I ettertid har nettredaksjonen fått noen spørsmål fra brukere eksternt og internt om hvor dette menyvalget er blitt av, og hvor informasjonen som tidligere var i Årboken er å finne på nettsidene.

På en egen side (1) har vi derfor utarbeidet en oversikt over hvor du finner denne informasjonen, basert på kapittelinndelingen i Årboken 2000 – 2001.

Gi deg tid

Både den nye strukturen og den nye designen kan være ukjent for brukere som ofte har brukt de gamle sidene. Gir du deg litt tid, er vi overbevist om at du vil oppleve at det er enklere og tar kortere tid å navigere seg frem til den informasjonen du trenger. Har du tidligere lagt inn lenker i dine favoritter eller bokmerker til undersider på Legeforeningens sider, kan det hende at disse nå ikke lenger fungerer – at siden har fått en ny nettadresse når stoffet er omstrukturert.

Les mer om endringene på: www.legeforeningen.no/?id=57313

Anbefalte artikler