Notiser

Artikkel

Norsk forskning bunnplassert

Norsk forskningsinnsats kommer dårlig ut sammenliknet med de andre nordiske landene, viser en ny dansk rapport.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6757

Akkreditert for medisinsk analysering

Laboratoriet AS Telelab er nå akkreditert for medisinsk mikrobiologisk analysevirksomhet. Laboratoriet er det tredje i Norge med slik akkreditering.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6750

Forskningssatsing ved Sunnaas

Sunnaas sykehus HF skal hvert år fremover øke forskningsbudsjettet med 1 % av sykehusets totalbudsjett.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=6800

Litt lettere for psykisk syke

Flere næringslivsledere enn før har nå innsett at de har ansvar for å hjelpe ansatte som rammes av psykiske lidelser tilbake til arbeidslivet. Men nyansettelser er det verre med.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6690

Tobakkskonvensjon blir lov

Til sammen 40 land har nå ratifisert Verdens helseorganisasjons konvensjon for full tobakkskontroll. Avtalen blir internasjonal lov om 90 dager.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6681

Frankrike tillater passiv dødshjelp

Frankrike har gått inn for en lov som gir alvorlig syke pasienter rett til å få dø. Årlig får rundt 100 000 pasienter passiv dødshjelp i landet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6716

Vanskelig med bivirkningsdata

2. desember ble Årsrapporten for bivirkninger 2003 presentert. Rapporteringen av bivirkninger er rekordhøy, men likevel er datagrunnlaget for spinkelt til å trekke konklusjoner.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6675

Pasient i krise – hva gjør du?

Helsepersonell og andre fagfolk som jevnlig kommer i kontakt med kriserammede har lenge hatt et behov for råd og informasjon om psykososial oppfølging.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6663

Helsetidsskrift på Vestbredden

Israelsk og palestinsk helsepersonell har gått sammen om å starte et nytt tidsskrift om helse, med mål om å forbedre helsesituasjonen for begge parter på Vestbredden og i Gaza.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=6808

Hurtigannonsering av vikariater

Annonsører kan selv legge inn vikarannonser for privat praksis i Tidsskriftets stillingsbase på Internett, og få annonsen søkbar i løpet av et par timer.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6212

Anbefalte artikler