Antyder at folsyre kan gi brystkreft

Artikkel

Tilskudd av folsyre i svangerskapet kan øke kvinners risiko for å utvikle brystkreft senere i livet. Forskere mener kvinner likevel bør fortsette å bruke folsyre. Det er forfatterne bak en dobbeltblind kohortstudie, publisert i BMJ, som antyder sammenhengen mellom folsyre og brystkreft. Det er kjent at folsyre før og under svangerskapet reduserer risikoen for at fosteret utvikler ryggmargsbrokk. Lite forskning er gjort på langtidsvirkningen av økt folsyreinntak. – Dette er foreløpige funn som kan være grunnlag for videre forskning, påpeker artikkelforfatterne.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6777

Anbefalte artikler