Snart vaksine mot humant papillomavirus

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

En vaksine mot humant papillomavirus gir god beskyttelse mot cervixcancer.

1 000 kvinner har deltatt i en studie av vaksine mot papillomavirus. Foto Corbis Images

I 1975 fant tyske forskere en assosiasjon mellom humant papillomavirus og cervixcancer. Ti år senere kunne viruset påvises i vev fra pasienter med sykdommen. Nå ser det ut til at en vaksine snart kan forebygge cervixcancer (1).

Over 1 000 kvinner deltok i en placebokontrollert studie av en vaksine basert på de to mest onkogene undergruppene av humant papillomavirus. I to år etter vaksineringen samlet kvinnene selv regelmessig materiale til virologiske undersøkelser. Vaksinen gav 97 % beskyttelse mot ny infeksjon med humant papillomavirus og 100 % beskyttelse mot vedvarende infeksjon.

– En liknende vaksine er under utprøvning også i Norge. Trolig vil vaksiner mot humant papillomavirus bli tilgjengelig om få år. Vi bør derfor begynne å tenke på hvordan de best kan tas i bruk, sier divisjonsdirektør Hanne Nøkleby ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

– I mange land er dette en hyppig kreftform, særlig der man ikke har mulighet til å gjennomføre screeningundersøkelser. I Norge er situasjonen annerledes. Men en vaksine med god effekt og minimale bivirkninger ville sannsynligvis være et godt alternativ til screeningundersøkelser også for oss, både helsemessig og økonomisk, sier Nøkleby.

Anbefalte artikler