Les mer om …

Artikkel

Hyppig vannlating ved fibromyalgi

Pasienter med fibromyalgi har ofte unormalt hyppig vannlating. Dette viser en spørreskjemaundersøkelse blant kvinner med og uten symptomer på fibromyalgi. Årsaken er ukjent, men studier tyder på at fibromyalgi er forbundet med en generalisert autonom dysfunksjon. Hypoteser om at fibromyalgi representerer et organisk syndrom, er omdiskutert.

Fibromyalgi, vannlating og etablerte sannheter

Hyppig vannlating – viktig diagnostisk markør ved fibromyalgi

Screening for arvelig hemokromatose?

Ved arvelig hemokromatose absorberes jern i økte mengder og avleires i blant annet lever, pancreas og hjerte, der det gir skade på struktur og funksjon. Nesten alle slike pasienter er homozygote for C282Y-mutasjon i kromosom 6. Ved forhøyede nivåer av serum-ferritin og transferrinmetning bør det utføres gentest, ifølge forfatterne av en studie fra norsk allmennpraksis. Populasjonsbasert screening anbefales ikke.

Screening for arvelig hemokromatose?

Forhøyet serum-ferritinnivå og hemokromatose i allmennpraksis

Pupillen i kroppens og forskningens tjeneste

Iris er et dynamisk organ som reguleres av det autonome nervesystem. Aktiviteten i iris gjenspeiler fysiologiske reaksjoner på ulike sensoriske stimuli, blant annet smerte. Måling av pupillreaksjoner kan være nyttig i både klinisk praksis og i forskning, blant annet ved mulig opioidbruk, bevisstløshet, diabetes og multippel sklerose.

Bruk av pupillometri og pupillreaksjonar i medisinsk forsking

Pneumokokkvaksine til eldre

Alle over 65 år bør tilbys pneumokokkvaksine, som gjerne kan gis samtidig med influensavaksine. Effekten mot pneumoni er usikker, men effekten mot systemisk pneumokokksykdom, som er et stort helseproblem, er godt dokumentert.

Pneumokokkvaksine til eldre

Medisinstudenter på gründerskole

Leger finner i økende grad nye og utradisjonelle karriereveier. To norske medisinstudenter har nylig gjennomført et tverrfaglig utdanningsprogram for universitetsstudenter som ønsker å utvikle en forretningsidé til en bedrift. Programmet, som administreres av Universitetet i Oslo, innebærer blant annet et lengre opphold i utlandet, i dette tilfellet Singapore og Boston.

Håvamål og hjerneforskning i skjønn forening

Anbefalte artikler