Reaktivering av dype nakkemuskler

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg avsluttet min allmennpraksis i 2001 og er nå alderspensjonist. I et fjernsynsprogram 26.9. 2004 fortalte man historien til en ti år gammel jente som etter en hodeskade hadde blitt avhengig av rullestol og sterkt plaget av nakkesmerter. Hun var nå blitt tilnærmet frisk etter kort tids fysikalsk behandling av den dype, stabiliserende halsmuskulaturen, antakelig såkalt slyngeterapi (sling exercise therapy).

  Jeg behandlet selv en liknende pasient i 1998 – 99: en 35 år gammel asiatisk innvandrer som jobbet som sjåfør i Postverket. Han fikk sleng i nakken ved en påkjørsel i et veikryss 8.6. 1998 og store plager med nakkesmerter og -stivhet. Han ble sykmeldt i mer enn et halvår, fikk behandling med xylocaininjeksjoner i nakkemusklene, fysioterapi, kiropraktorbehandling, paracetamol, alt uten særlig bedring inntil januar 1999, da han ble henvist til kommunefysioterapeuten. Hun var utdannet i Utrecht, Nederland. Hun fant instabil nakkevirvelsøyle og dårlig styrke og koordinasjon av de dype nakkemuskler samt for høy aktivitet og tonus av de ytre halsmuskler. Hun behandlet pasienten i alt sju ganger, først med varme og massasje (siste fem ganger etter forutgående injeksjoner), deretter kun øvelser med henblikk på styrking og koordinasjon av de dype nakkemusklene. Det kom rask bedring, og pasienten ble arbeidsfør og fullstendig smertefri uten medisiner. Han føler seg helt frisk fortsatt. Mange pasienter med kroniske nakkeplager lider antakelig av muskulær ubalanse og vil kunne ha god nytte av slik stabiliserende behandling.

  Jeg har i min legepraksis behandlet mange nakkepasienter med xylocaininjeksjoner, ev. kombinert med fysikalsk behandling. I artikler om nakkeslengskader finner jeg meget sparsom omtale av muskulaturen. Enkelte fysioterapeuter driver slyngeterapi av både nakkepasienter og andre for å bedre koordinasjon. Jeg håper at kolleger vil overveie å henvise sine nakkeslengpasienter til en interessert fysioterapeut før de ev. henviser pasienten til uføretrygd eller drastisk kirurgi.

  Jeg foreslår å innføre begrepet «reaktivering av dype nakkemuskler» i fysioterapien. Det er tydeligvis ulike metoder for å oppnå dette. Jeg antar at de dype nakkemuskler er tilgjengelig både for diagnostikk og terapi i fysikalsk medisin, og at mange nakkeskader vil kunne unngå tragiske utfall hvis man tar konsekvensene av dette.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media