Regionstillitsvalg for Akademikerne Helse

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Dette er en spennende utfordring for den rette personen, sier Arild Tandberg, leder av regionsutvalget i Helse Øst.

Arild Tandberg

Han viser til at vervet som regionstillitsvalgt for Akademikerne Helse er ledig fra nyttår. Ordningen har hittil vært et prosjekt i Helse Øst.

Den tillitsvalgte deltar i utvikling av strategier og prosesser i Helse Øst RHF, samtidig som vedkommende gjør et viktig arbeid for kollegene. Han eller hun samarbeider også med regionstillitsvalgte i de andre hovedsammenslutningene.

– Det å jobbe med, og utvikle et tillitsvalgt-nettverk ut mot foretakene og inn i Legeforeningen og Akademikerne, er en del av jobben, forteller Arild Tandberg. Ikke minst får de som innehar disse vervene en unik og verdifull kompetanseoppbygging. – Det bør interessere leger når Helse Øst kan tilby inntil 100 % frikjøp, sier han.

For å rekruttere leger til denne tillitsvalgtjobben har han gått utradisjonelt frem. Regionsutvalget har sendt brev til alle tillitsvalgte i Helse Øst og bedt interesserte melde seg.

– Vi må være litt mer aktive og ikke vente på at folk skal ta kontakt. Det blir spennende å se om brevet som ble sendt ut i slutten av november, vil gi resultater, sier han. Interesserte kan fremdeles kontakte Arild Tandberg på arild.tandberg@online.no.Jeg regner ikke med at denne saken blir avklart før i begynnelsen av februar, sier han.

Anbefalte artikler