Mister forskertalenter

Artikkel

Manglende forskerstillinger fører til at universitetet mister unge talenter, skriver vitenskapelig ansatte i et protestbrev til Det medisinske fakultet i Bergen.

Brevet er underskrevet av 175 stipendiater, postdoktorer og flere professorer ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, skriver nettavisen På Høyden. De vitenskapelig ansatte som står bak brevet krever en revurdering av stillingsstrukturen innen forskningen som legger til rette for nyrekruttering til universitetet. De er også bekymret for den kommende eldrebølgen. «Vi ber derfor om at det fremover opprettes flere stillinger øremerket yngre forskere for å rette opp den skjevheten man nå ser mellom antall kandidater på doktorgrads-/postdoktornivå og høyere vitenskapelig nivå», heter det i brevet.

Bakgrunnen for brevet er et vedtak i fakultetsstyret der det slås fast at forskere i postdoktorstilling ved Universitetet i Bergen, i tråd med nasjonale bestemmelser, ikke skal kunne gå inn i en ny postdoktorstilling ved samme institusjon. Ifølge brevskriverne bidrar dette til at universitetet mister «dyktig og høyt kompetent personell». Ferdige postdoktorer er ikke kvalifiserte til førsteamanuensis- eller professorstillinger - samtidig som stillingene som kan gjøre dem kvalifiserte ikke finnes.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=6514

Anbefalte artikler