Lønnshopp for sykehuslegene

Artikkel

Ifølge Statistisk sentralbyrå hadde norske leger ansatt ved de statlige sykehusene i 2003 en gjennomsnittlig månedslønn på snaut 53 000 kroner. Dette er en økning på 15,3 % fra året før, en økning som er langt høyere enn andre yrkesgrupper. Tallene viser at legenes lønnsøkning fra desember 2002 til oktober 2003 er på vel 7 000 kroner. Tilsvarende økning fra 2001 til 2002 var på 1 800 kroner.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6479

Anbefalte artikler