Færre kreftpasienter begår selvmord

Artikkel

Kreftpasienter begår oftere selvmord enn resten av befolkningen, men selvmord er likevel sjelden hos denne pasientgruppen. Det viser en norsk studie publisert i Journal of Clinical Oncology. I 1960 – 99 ble det registrert 589 selvmord blant om lag en halv million kreftpasienter, og risikoen har gått jevnt nedover i perioden. Erlend Hem ved Universitetet i Oslo har sammen med forskere fra Kreftregisteret, Ullevål universitetssykehus og Universitetet i Oslo koblet data fra dødsårsaksregisteret og Kreftregisteret.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6428

Anbefalte artikler