Antioksidanter beskytter ikke mot kreft

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Nye studier svekker hypotesen om at antioksidanter beskytter mot kreft og hjerte- og karsykdommer.

I en metaanalyse undersøkte forskerne om tilskudd av antioksidanter beskytter mot kreft i mage-tarm-kanalen. 14 placebokontrollerte studier med 170 000 deltakere ble inkludert, men ingen signifikant beskyttende effekt av antioksidanttilskudd ble påvist. Relativ risiko beregnet fra de sju studiene med høyest kvalitet var 0,99 (95 % KI 0,90 – 1,10). Personer som hadde fått antioksidanttilskudd, hadde høyere total dødelighet enn dem som ikke fikk det. Forskjellen var liten, og bare grensesignifikant.

– Sett i sammenheng med flere tidligere publikasjoner, ser det ut til at antioksidanttilskudd verken reduserer risikoen for kreft eller hjerte- og karsykdommer, sier professor Rune Blomhoff ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

– Det er imidlertid for tidlig å konkludere med at antioksidanttilskudd øker total dødelighet. Pågående metaanalyser, som ikke har selektive utvalgskriterier, vil kunne gi svar på dette.

Blomhoff understreker at dosene som brukes i placebokontrollerte studier, ligger langt over det anbefalte inntaket av vitaminene, og også over dosene i norske multivitamintabletter.

– Et stort antall studier viser at frukt og grønnsaker reduserer risiko for kreft og hjerte- og karsykdommer. Oksidativt stress er nær knyttet til patogenese av både kreft og hjerte- og karsykdommer, og kroppens eget antioksidantforsvar er viktig for å redusere oksidativt stress. Fordi frukt og grønnsaker inneholder mye antioksidanter, har mange trodd at det er disse som styrker kroppens forsvar mot oksidativt stress. Mangel på beskyttende effekt av antioksidanttilskudd kan tyde på at denne hypotesen ikke er riktig. Men også her er det for tidlig å trekke noen konklusjon, sier Blomhoff.

Anbefalte artikler