Oppslagsverk for allmennpraktikere

Finn Skogstad Om forfatteren
Artikkel

Vaaler, Stein

Diabeteshåndboken

330 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004. Pris NOK 345

ISBN 82- 05 - 30111-5

3. utgave av håndboken foreligger nå, fem år etter forrige utgivelse. Hovedredaktør har vært Stein Vaaler.

 Forfatterne har hatt alle typer helsearbeidere som arbeider med diabetes i tankene, i tillegg til at de også har tatt med mye nyttig stoff for mennesker med diabetes.

Boken er denne gangen utvidet med nye kapitler om genetikk, forebygging, overvekt, metabolsk syndrom og øycelletransplantasjon. Inndelingen i til sammen 46 kapitler gjør det relativt enkelt å finne frem til spesifikt stoff. Alle kapitlene innledes med et kort resymé. Dette og god layout rent generelt gjør stoffet lett tilgjengelig. Alle kapitler inneholder fyldige referanser.

Diabetes med alle sykdommens uttrykksformer er en viktig del av allmennmedisinen. I mange deler av Oslo ses en økende forekomst pga. høy innvandrerandel. En velfungerende oppfølging av denne pasientgruppen er en viktig forutsetning for god diabetesomsorg og for forebygging av diabetesrelaterte komplikasjoner. Dette aspektet har fått sitt eget kapittel av Jak Jervell. Diabeteshåndboken sammen med NSAMs retningslinjer (www.diabetes.no/index.asp?id=23054) danner et godt fundament for en slik behandling.

Boken gir etter min mening en god fremstilling av et omfattende tema. Den er detaljert samtidig som den gir leseren mulighet til raske oppslag innenfor spesifikke temaer. Boken er godt egnet som et oppslagsverk uten at den trenger å leses fra perm til perm. Den anbefales på det varmeste og bør være en naturlig del av enhver allmennpraktikers bibliotek.

Anbefalte artikler