Omfattende lærebok i kardiologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Crawford, Michael H.

  Dimarco, John P.

  Paulus, Walter J.

  Cardiology

  2. utg. 1702 s, tab, ill. New York, NY: Mosby, 2004. Pris USD 159

  ISBN 0- 323 -02405-X

  Førsteutgaven fikk meget god mottakelse i 2001. Den nye utgaven er godt revidert, og nye kapitler er kommet til. Det er en omfattende lærebok og oppslagsverk for leger som spesialiserer seg i eller er spesialister i kardiologi, eller som har behov for gode kunnskaper i faget.

  Boken har solid innbinding og gode illustrasjoner. På en medfølgende CD er de over 2 000 illustrasjonene samlet slik at leseren lett kan benytte dem i egne PowerPoint-presentasjoner. Forfattere av de ulike kapitlene er anerkjente kardiologer fra både USA og Europa (inkludert Norge). Språket er gjennomgående greit og fremstillingene klare. De obligatoriske hovedemnene innen kardiologien er dekket, og i tillegg er det tatt med mange kasuistikkbaserte spesialemner for å belyse særskilte problemstillinger og grensetilfeller.

  Innholdet er omfattende. Anbefalingene er i hovedtrekk godt relevante for norsk praksis. Man presenteres både for systematisk og velskrevet bakgrunnskunnskap, som det gjerne ikke blir plass til i tidsskriftartikler, og for gode klinisk rettede kapitler med praktisk vinkling for utredning og behandling. Her er det mye interessant stoff som både uerfarne og erfarne kolleger vil ha glede av. Kardiologifaget er i rivende utvikling med uttalt tendens til kvistspesialisering ved de største sykehusene. Selv denne omfangsrike læreboken kan ikke i utdypende grad dekke de ulike subspesialiseringsretninger.

  Kapitlene til de forskjellige forfatterne kan delvis overlappe hverandre. Dermed kommer det frem ulike nyanser i fremstilling og anbefalinger. Dette er greit, men man kunne ønsket at det var kryssreferanser til de andre avsnittene. Anmelderen savner et avsnitt om klinisk undersøkelsesteknikk og funn. Pasienter med iskemisk hjertesykdom utgjør en stor pasientpopulasjon, og enkelte lesere ville kunne ønske en enda grundigere drøfting av de kliniske problemstillinger. På en del områder går utviklingen i kardiologien så raskt at enkelte av anbefalingene i en lærebok nesten kan være foreldet ved utgivelsen. De som bestiller «e-dition»-pakken vil ifølge redaktøren få tilgang til den «levende» versjonen på nettet, som skal oppdateres regelsmessig med den nyeste informasjon.

  Alt i alt fremstår dette som en bok i toppklassen og som et av de aller beste alternativene for målgruppen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media