Forfatterveiledning anno 1922

Artikkel

Tidsskriftets forfatterveiledning er lang, og opp gjennom årene er det nok mange forfattere som har revet seg i håret i fortvilelse over strenge regler. I redaksjonen har slurvete skribenter skapt frustrasjon. I Tidsskriftet nr. 8/1922 (s. 352 – 3), altså lenge før dataalderen, stod denne oppfordringen å lese – trolig en av Tidsskriftets aller første forfatterveiledninger.

Det var ikke lett for setterne hvis manus var utydelig skrevet og fullt av fremmedord. Illustrasjonsfoto Marianne Loraas

Om indsendte artiklers optagelse i «Tidsskriftet».

Til vore ærede indsendere og medarbeidere!

Da der ofte mottages manuskriper, som er utydelig, til dels meget utydelig skrevet, – da mange er skrevet paa bloklapper eller med blyant etc., ønsker vi gjerne at indprente nedenstaaende regler:

1. Alt manuskript maa være tydelig skrevet, helst maskinskrevet. Er det utydelig skrevet, returneres vedkommende artikel. Sætteren forlanger tillæg for utydelig manuskript. Trykningsomkostningerne er dyre nok i forveien, om de ikke skal fordyres ved utydelig skrift i manuskriptet. Rettelser i dette maa være tydelig skrevet.

2. Skriv altid med blæk, hvis manuskriptet ikke er maskinskrevet. Blyantskrevet manuskript er vanskeligere at sætte og koster desuten mere i opsætning efter trykkeritarifen. Blyantskrevet manuskript mottages derfor ikke. Skriv bare paa den ene side av manuskriptet. Derved kan opsætningen ske hurtigere, idet manuskriptet i tilfælde kan fordeles paa flere sættere. Skriv ikke paa papir av mindre format end kvart («skrive boksformat»). Manuskript paa almindelig blokpapir blir sendt tilbake til omskrivning. Slike bloklapper kan let bli borte.

3. Alle person- og andre egennavn, likesaa uttryk fra fremmede sprog, ikke mindst medicinske termini, maa især skrives tydelig. Sætterne forstaar som regel ikke fremmede sprog og har derfor vanskelig for at sætte rigtig, naar ikke manuskriptet er tydelig. Enkelte indsendere skriver medicinske termini og navn saa slurvet, at selv den dygtigste og i opsætning av lægevidenskabelige artikler mest øvede sætter meget ofte maa begaa feil.

4. Ved korrekturlæsningen bør der foretages mindst mulige forandringer i selve teksten, da ellers trykningen baade fordyres og forsinkes. Forandringer i den i «Tidsskriftet» benyttede ortografi maa ikke foretages. Korrektur bedes tilbakesendt straks.

5. Mulige rettelser i manuskriptet maa være saa tydelige, at der ingen tvil er om meningen.

Anbefalte artikler