Urinlekkasje kan være arvelig

Kvinner har større risiko for å utvikle urininkontinens dersom mor eller eldre søstre er inkontinente, viser en norsk studie publisert i BMJ.Funnene bekrefter tidligere teorier om at arv kan spille en rolle i utviklingen av denne vanlige og plagsomme tilstanden, ifølge de norske forskerne Yngvild Skåtun Hannestad, Rolv Terje Lie, Guri Rørtveit og Steinar Hunskaar. De undersøkte risikoen for urininkontinens hos døtre, barnebarn og søstre til over 2 000 inkontinente kvinner.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6247

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler