Notiser

Artikkel

Nordlandssykehuset åpner forskningssenter

Ved Nordlandssykehuset skal det etableres et senter for somatisk forskning. Professor Tom Eirik Mollnes skal lede forskningssenteret.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6223

PCI-behandling i Midt-Norge

Alle pasienter i Helse Midt-Norge RHF som rammes av infarkt med blokkering til hjertet, skal behandles med akutt perkutan koronar intervensjon (PCI) så raskt som mulig. Det har styret i helseforetaket bestemt.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6204

– Unødvendig å klippe under fødsel

Det er ikke alltid nødvendig med episiotomi for å få en trygg forløsning av et barn som sitter fast i fødselskanalen, ifølge en amerikansk studie.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6112

Flere tar doktorgrad

Det ser ut til å gå mot et rekordår for antall medisinske doktorgrader. I løpet av første halvår i år er økningen på over 30 % sammenliknet med i fjor. Det er gjennomført 113 doktorgrader i medisin i løpet av første halvår 2004. Det er 28 flere enn første halvår 2003.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6186

Anbefaler urinprøve ved chlamydiatesting

Over 16 000 tilfeller av chlamydia ble påvist i fjor. Det er 1 100 flere tilfeller av infeksjonen enn året før. Chlamydiatestene kan nå gjøres ved hjelp av urinprøve, fordi de slår ut på DNA, og dette gjør det særlig lettere å teste menn.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6167

Alkoholbruk koster 20 milliarder årlig

Det viser de første beregningene som noen gang er gjort av de samfunnsøkonomiske kostnadene av alkoholbruk i Norge.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6232

Trapper opp kampen mot trygdemisbruk

Hittil i år er det avdekket trygdemisbruk for 30 millioner kroner. Mest av alt jukses det med sykepenger. Rikstrygdeverket vil øke innsatsen mot misbruk av statens midler. Regjeringen foreslår å styrke dette arbeidet med 10 millioner kroner i neste års statsbudsjett.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6159

Meningsfull hverdag?

Fysisk aktivitet, sosial kontakt og kulturelle aktiviteter kan bidra til en meningsfull hverdag. Og nettopp «En meningsfull hverdag» var tema for Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6132

Norge leder an i folkehelsearbeidet

Norge har overtatt ledervervet i den europeiske folkehelseorganisasjonen EUPHA. Dette skjedde i oktober da rundt 700 ledende eksperter fra 46 europeiske land var samlet på organisasjonens årlige konferanse i Oslo.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6144

Leveringskrise for influensavaksine i USA

I oktober var det stor mangel på influensavaksine i USA. Årsaken er at en av de to produsentene av influensavaksinen til det amerikanske markedet måtte trekke tilbake vaksinenpå grunn av forurensning.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=6257

Anbefalte artikler