Alkohol øker abortrisikoen

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Høyt alkoholinntak rundt tidspunktet for befruktning kan øke risikoen for spontanabort. Dette gjelder også dersom det er faren som drikker.

Illustrasjonsfoto

Danske forskere har inkludert 430 par som sluttet med prevensjon i en studie av alkoholens effekter på abortraten (1). De fulgte kvinnene gjennom seks menstruasjonssykluser og målte regelmessig innholdet av humant choriongonadotropin i løpet av perioden. Slik var det mulig også å inkludere aborter som oppstod før kvinnen visste at hun var gravid.

186 ble gravide i løpet av perioden, og 131 av graviditetene endte med fødsel. Både kvinnen og mannen leverte spørreskjema der de svarte på hvor mye alkohol de hadde drukket siste måned.

Kvinner som drakk alkohol, hadde 2 – 3 ganger så stor risiko for abort som avholdskvinner. Dersom mannen drakk, var risikoen økt 2 – 5 ganger. Bare for dem som drakk aller mest, var forskjellen statistisk signifikant.

– Studien er forholdsvis liten, noe som også gir lav statistisk styrke, kommenterer klinikksjef Thomas Åbyholm ved Kvinneklinikken, Rikshospitalet.

– Vi vet at kvinnen skal unngå alkohol når hun er gravid. Ut fra denne undersøkelsen kan mye tale for at begge parter bør unngå eller være forsiktig med alkoholinntaket også mens de forsøker å bli gravide.

Anbefalte artikler