Nettbasert kommunikasjon ved høringer

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

For å bedre og effektivisere arbeidet med høringer i Legeforeningen, skal all nødvendig kommunikasjon gjøres via Internett dersom det ikke er særlige grunner til annet.

Det å uttale seg om viktige høringer er viktig for Legeforeningen som helsepolitisk aktør. Imidlertid kan dette arbeidet effektiviseres og standardiseres bedre. Sentralstyret har derfor behandlet et veivalgsnotat, der det foreslås at foreningens arbeid med høringer endres fra papirbasert til nettbasert kommunikasjon.

Forslaget innebærer at alle mottatte invitasjoner til å avgi høringsuttalelse fortløpende legges ut på Internett, lenket til aktuelle høringsbrev og høringsrapporter. I tillegg legges det ut en oversikt over hvilke organisasjonsledd som har fått saken til høring sammen med intern høringsfrist. Dette nye tiltaket antas å være både kostnads- og tidsbesparende. Det vil øke organisasjonsleddenes innsyn i høringsarbeidet. Dessuten vil det sikre at alle som ønsker å avgi uttalelse, kan få mulighet til det. Forslaget innebærer også at organisasjonsleddene må sende interne høringssvar elektronisk, og at intern høringsfrist må være absolutt.

Sekretariatet vil gjøre de nødvendige tilpasninger med sikte på en raskest mulig innføring, senest fra 1.1. 2005.

Anbefalte artikler