Nytt bidrag til diskusjonen om alternativ medisin

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Eklöf, Motzi

  Perspektiv på komplementär medicin

  242 s. Lund: Studentlitteratur, 2004. Pris SEK 280

  ISBN 91- 44-03044- 4

  Man får boken som paperback og den inneholder både en god ordliste (kortfattet beskrivelse av de fremmedordene som er brukt) og tilfredsstillende stikkordregister. Det er få illustrasjoner eller figurer. Redaktøren angir at målgruppen er høgskole- og universitetsstudenter samt yrkesaktive med interesse for komplementær behandling.

  Boken er en samling av enkeltstående kapitler hvor forekomsten og betydningen av alternativ og komplementær behandling diskuteres ut fra historiske, folkehelsevitenskapelige, sosiologiske, filosofiske, kommunikasjons- og medieteoretiske og medisinske perspektiver. Kapitlene er skrevet av 15 forskjellige forskere med ulik akademisk bakgrunn.

  Boken består av 13 kapitler fordelt på tre seksjoner, og hver seksjon har en egen innledning. I første seksjon diskuteres medisinsk pluralisme i tid og rom; komplementær behandling ses i et historisk og internasjonalt perspektiv med tanke på den fremtidige medisinske utvikling. I andre seksjon behandles forestillinger om helse og søken etter bot ut fra filosofiske, kommunikasjonsteoretiske og etnologiske perspektiver samt pasientens valg av terapeuter og behandlingsmetoder. I tredje seksjon gjennomgås og vurderes behandlingsmetoder samt aktuelle spørsmål i forhold til alternativ og komplementær medisin fra et filosofisk, medisinsk og helsevitenskapelig perspektiv.

  Her er ingen helhetlig problemstilling, hvert kapittel er selvstendig. Målet er å stimulere til mer forskning på og diskusjon om alternativ og komplementær helse- og sykeomsorg. Selv om den beskriver den medisinske historie i Sverige, vil mye være sammenliknbart med Norge.

  Jeg ser gjerne en slik bok på markedet. Den belyser et felt som allerede berører mange, både brukere, utøvere og dem som verken er utøvere eller brukere. Det jeg savner, er ett eller flere bidrag fra én eller flere akademikere som selv har arbeidet med alternativ behandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media