Vil styrke allmennmedisinens stilling i Europa

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Den europeiske legeforeningen (CPME) har sluttet seg til en deklarasjon om allmennmedisin som spesialitet i Europa.

Ottar Grimstad

– Denne deklarasjonen er et ledd i arbeidet for å gjøre allmennmedisin til en selvstendig spesialitet, sideordnet andre spesialiteter i hele Europa, sier Ottar Grimstad, sentralstyremedlem og representant for Legeforeningen i Comité Permanent des Médecins Européens (CPME).

Initiativet er tatt av European Union of General Practitioners (UEMO). I mange land er ikke allmennmedisin en egen spesialitet, og allmennleger har ikke hatt den samme anseelsen som andre leger. Dette ønsker allmennlegenes europeiske organisasjon å gjøre noe med. De har derfor utarbeidet en deklarasjon på 12 punkter om utdanningen i allmennmedisin. Blant annet sies det i deklarasjonen at alle leger bør få en viss innsikt i allmennmedisin som del av sin utdanning i universitetet, eller senere. Deklarasjonen kommer med kvalitetskrav til spesialistutdanningen i allmennmedisin og konkluderer med at det er på høy tid å gjøre allmennmedisin til en spesialitet likeverdig med andre spesialiteter i hele Europa.

CPME sluttet seg til deklarasjonen i sitt møte i september. Dermed er dette også den europeiske legeforeningens offisielle politikk.

For leger i skandinaviske land er deklarasjonen oppfylt. – Når CPME har sluttet seg til denne deklarasjonen, er det en viktig støtte for å få innført allmennmedisin som spesialitet i flere land i EU-området, og helst også å gjøre den til en del av EUs regelverk, sier Ottar Grimstad.

Deklarasjonen kan lastes ned fra CPMEs nettside eller leses på www.uemo.org, under lenken UEMO-policy.

Anbefalte artikler