Egenandel ved bytte av legemiddel

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Dersom pasienten ønsker et legemiddel på blåresept til høyere utsalgspris enn det apoteket foreslår, må pasienten betale mellomlegget.

Dette er resultatet av en forskriftsendring som trådte i kraft 1. oktober i år. Endringen, som gjelder § 7 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr, lyder slik:

Dersom pasienten krever å få utlevert et legemiddel som har høyere utsalgspris enn det legemiddelet apoteket foreslår bytte til, og rekvirenten ikke har reservert seg mot generisk bytte, beregnes pasientens egenandel av apotekets utsalgspris for det legemiddel det foreslås bytte til. I tillegg kan apoteket kreve at pasienten betaler mellomlegget mellom apotekets utsalgspris for det legemiddel det foreslås bytte til, og faktisk utsalgspris for det legemiddel pasienten krever. Dette mellomlegget kan ikke føres opp på pasientens egenandelskort.

Rikstrygdeverket har utarbeidet et informasjonsskriv til publikum. Det finnes mer informasjon på trygdeetatens nettsider (www.trygdeetaten.no).

Anbefalte artikler