Uenighet om behandling av alvorlig sepsis

Artikkel

Leger i Europa oppfordres til å bruke de nye internasjonale kliniske retningslinjene for behandling av pasienter med sepsis og septisk sjokk. Intensivmedisinmiljøet i Norge baserer seg i hovedsak på retningslinjene, men de blir også blitt kritisert for å være utarbeidet i for nært samarbeid med industrien. Det er punktet om bruk av aktivt protein C det norske fagmiljøet er uenige om. Retningslinjene er en del av kampanjen Surviving Sepsis og publisert i både Intensive Care Medicine og Critical Care Medicine.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5630

Anbefalte artikler