Spleiser på legenes helsenettkostnader?

Artikkel

Det går mot enighet mellom Legeforeningen og myndighetene om hvem som skal betale regningen for legenes oppkobling mot det nasjonale helsenettet.

Helsenettet vil gi legene Internett og e-postløsninger som tilfredsstiller Datatilsynets krav til sikkerhet. Gjennom nettet tilbys også kommunikasjonstjenester som elektroniske overføringer av sykmeldinger, epikriser, henvisninger, laboratoriesvar og resepter.

Allerede i fjor sommer ble det klart at det ikke var enighet om hvem som skal bære kostnadene ved å få allmennpraktiserende leger og privatpraktiserende spesialister knyttet opp mot det nasjonale helsenettet. I desember 2003 gikk president i Legeforeningen, Hans Kristian Bakke, ut til medlemmene med en anbefaling om ikke å knytte seg til det nasjonale helsenettet før det er avklart hvem som skal dekke kostnader knyttet til investering og drift. Nå går det mot et kompromiss om fordeling av utgiftene for tilkobling og bruk av helsenettet, opplyser representanter for partene til IT-avisen. En avklaring er ventet tidlig på høsten.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5605

Anbefalte artikler