Notiser

Artikkel

Samler forskning om vold og traumatisk stress

Forskning rundt vold, seksuelle overgrep og traumatisk stress blir samlet i det nye Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress, som åpnet 24. august.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5713

Flere med tuberkulose i Norge

Det ble meldt om 339 personer med tuberkulose i Norge i 2003. Dette er det høyeste antallet meldte tilfeller siden 1981.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5612

Krangel i Kreftforeningen

Kreftforeningen har brutt samarbeidet med Foreningen for gynekologisk kreftrammede. – De glemmer pasientene, mener Kreftforeningen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5643

Eldre får ofte feil medisiner

Eldre pasienter får relativt ofte utskrevet legemidler som frarådes nettopp til eldre. Dettetil tross for advarsler, viser en ny amerikansk studie.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5658

Nytt malariamiddel vekker håp

Etter mer enn ti års studier mener forskere nå at de har funnet et forsvar mot den stadig mer resistente malariamyggen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5705

Rikshospitalet og Radiumhospitalet er ett

Rikshospitalet og Det norske radiumhospital er nå slått sammen. Det nye storsykehuset er formelt stiftet, og Bjørn Erikstein er oppnevnt som styreleder.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5674

Skal få legene til å kaste reseptblokken

Mange leger har vanskelig for å legge bort reseptblokken og prøve seg på elektronisk pasientjournal. Nå skal et nytt forskningssenter i Trondheim hjelpe dem på veien.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5666

Nettbasert manusbehandling

Manusnett er Tidsskriftets Internett-baserte redaksjonelle system der forfattere, fagvurderere og redaksjonen kan arbeide med manuskripter via nettet.

Les mer: www.tidsskriftet.no/manusnett

Anders Jahres pris for DNA-forskning

Hans E. Krokan og Erling C. Seeberg stikker i år av med Anders Jahres store medisinske pris for banebrytende DNA-forskning. Anders Jahres pris for 2004, som er på 1 million kroner, deles likt mellom de to professorene.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5620

Anbefalte artikler