– Uriktig kritikk av planlagt eiendomssalg

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Dagspressen har nylig viet spalteplass på beslutningen styret i Soria Moria Hotell og Konferansesenter har tatt om å avhende personalboligene, og å selge 22 av den 105 mål store eiendommen.

Einar Hysing

Einar Hysing, styreleder i Stiftelsen Soria Moria, mener en kommentarartikkel i Aftenposten (1) gir en uriktig fremstilling av saken.

– Det er synd at journalisten ikke kontaktet verken administrerende direktør eller meg. Da kunne noen av faktafeilene vært unngått, sier han. – Slik det ble fremstilt, virket det som om Soria Morias styre ikke har fulgt de regler som finnes. Det synes jeg, for å si det mildt, er uheldig. Vi skrev derfor et tilsvar til artikkelen i Aftenposten (2), hvor vi påpeker at Soria Moria er en stiftelse med et eget styre. Styrets viktigste oppgave er å forvalte stiftelsens midler på best mulig måte. Det mener vi skjer gjennom å ha en best mulig forvaltning av de samlede ressurser. Soria Moria eier 105 mål og styret har vedtatt å forsøke å utvikle en del av eiendommen på ca. 22 mål, der det i dag står oppført 13 personalboliger det ikke lenger er behov for. I den forbindelse har styret ønske om å bygge ut området gjennom en utbygger på ordinær måte. Dersom det er innsigelser, forutsetter vi at disse fremmes på demokratisk måte til Oslo kommune, sier Hysing.

– Styret er interessert i å forvalte og bevare totalmiljøet. Det er viktig for Soria Morias fremtid. Området som er planlagt bebygget, berører ikke markagrensen. Det ligger, etter vår oppfatning, innenfor en forsvarlig utbygging av området. Nettopp fordi Soria Moria er et viktig sted for formidlig av medisinsk kunnskap, betyr det mye å bevare den atmosfære som preger stedet, understreker styrelederen.

– All utbygging er behandlet i kommunale råd og beslutningsorganer som er tillagt oppgaver i slike saker. Soria Moria har ikke ignorert områdebegrensninger som finnes for området, verken i tidligere eller i de prosjekter som nå er planlagt. Derimot har vi fulgt de forskrifter, regler og forordninger som hele tiden er blitt gitt oss, sier Einar Hysing.

Anbefalte artikler