Fremtidens barneklinikk?

Artikkel

Fremtidens barneklinikk ble for 50 år siden beskrevet i Tidsskriftet nr. 13–14/1954 side 467 som kostnadsbesparende, ved at det ville bli behov for færre sykepleiere. Sirkulasjonen av pasienter ville bli større når mor tok over rollen som sykepleier for barnet.

Anbefalte artikler