Trikkedrapet gir strakstiltak

Artikkel

Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet åtte strakstiltak for bedre å ivareta det psykiske helsevernet til asylsøkere og flyktninger. – Trikkedrapet i Oslo satte fokus på vesentlige mangler i psykiatritjenesten i Norge. Sosial- og helsedirektoratet ønsker å bedre tilbudet, skriver direktoratet på sine nettsider.

Direktoratet vil blant annet utarbeide nasjonale retningslinjer for behandling av psykiske helseproblemer blant asylsøkere og flyktninger i spesialisthelsetjenesten.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=5593

Anbefalte artikler