Notiser

Artikkel

Kjemper mot søppelpost og falsk Viagra

Legemiddelfirmaet Pfizer går til sak mot selgere av ulovlige sildenafilprodukter og avsendere av søppelpost eller spam som bruker merkenavnet i markedsføringen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=5576

Revidert informasjon om sykmeldingsordningen

Rikstrygdeverket har nylig revidert sin informasjon om den nye sykmeldingsordningen. Den oppdaterte versjonen ligger på www.trygdeetaten.no, der det også henvises til annen nyttig informasjon om den nye sykmeldingsordningen og inkluderende arbeidsliv.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/?id=47129

Slett nettinformasjon om alternativ kreftbehandling

En av ti nettsider som gir informasjon om alternativ kreftbehandling, gir råd som kan være til skade for pasientene. Det viser en fersk studie publisert i Annals of Oncology.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=5548

Fornyet optimisme i kampen mot polio

Poliomyelitt kan være utryddet innen utgangen av året, tror Verdens helseorganisasjon (WHO). Det er avgjørelsen om å gjenoppta vaksinasjon i flere provinser i Nigeria som utløser optimismen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=5544

Nyttig nettside om klinisk etikk

Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo har laget en nettside om klinisk etikk. Hovedmålgruppen er medlemmer i kliniske etikk-komiteer.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5465

Helsestoff dominerte i TV-nyhetene

Helse- og sosialpolitikk fikk mest oppmerksomhet i to av de ledende nyhetsmediene, NRK Dagsrevyen og TV2 Nyhetene våren 2004. Det viser en undersøkelse utført av medieovervåkningsbyrået Observer gjengitt i bladet Propaganda.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5356

Åpen høring i Nylennautvalget

Utvalget har diskutert seg frem til noen hovedprinsipper som de mener vil være hensiktsmessige for medisinsk forskning som involverer mennesker og humant biologisk materiale. 2. september presenterer utvalget prinsippene på en åpen høring.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=5597

Nettbasert manusbehandling

Manusnett er Tidsskriftets Internett-baserte redaksjonelle system der forfattere, fagvurderere og redaksjonen kan arbeide med manuskripter via nettet.

Les mer: www.tidsskriftet.no/manusnett

Flere senaborter medisinsk begrunnet

Antallet søknader om abort av medisinske grunner etter 12. svangerskapsuke har økt de siste årene.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5401

Tilsynstelefon om røykeloven

Sosial- og helsedirektoratet opprettet en tilsynstelefon i forbindelse med lovendringen 1. juni. Her har ansatte i bransjen og privatpersoner fått svar på hvem som har tilsyn med loven der de bor.

Les hele saken: ww.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5359

Anbefalte artikler