Dobbel hensikt med statin ved revmatoid artritt?

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Behandling med statiner kan redusere sykdomsaktiviteten hos pasienter med revmatoid artritt. Denne pasientgruppen har økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Statiner reduserer kardiovaskulær dødelighet gjennom å senke kolesterolnivået i blodet. Samtidig har grunnforskning vist at medikamentgruppen har betydelig påvirkning på flere inflammatoriske prosesser, og at den kan redusere artritt hos dyr. Pasienter med revmatoid artritt har samtidig økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom, og sammenhengen er sannsynligvis sterkest ved høy sykdomsaktivitet.

Resultatene av en britisk studie av 116 pasienter med revmatoid artritt tyder på at statiner kan ha god effekt hos denne gruppen. Halvparten av deltakerne fikk 40 mg atorvastatin daglig. Etter seks måneder hadde disse signifikant lavere sykdomsaktivitet enn placebogruppen, målt ved en validert metode som blant annet inkluderer hovne ledd og senkningsreaksjon (DAS28).

– Funnene åpner for at vi med ett medikament kan behandle eller forebygge to viktige manifestasjoner av revmatoid artritt. Pasienter med revmatoid artritt har økt risiko for å dø av hjerte- og karsykdom, og får for sjelden profylaktisk behandling, sier Knut Mikkelsen ved Revmatismesykehuset i Lillehammer. Mikkelsen og hans kolleger har lenge interessert seg for disse problemstillingene, og også planlagt tilsvarende studier.

– Både revmatoid artritt og inflammasjon er selvstendige risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom. Vi trenger langtidsstudier som også ser på kardiovaskulære hendelser ved revmatoid artritt og ikke minst sikkerhet og toleranse. Statiner griper inn flere steder i immunsystemet og man bør også se på utilsiktede langtidseffekter, bl.a. myopati. Forskningsgruppen har tatt initiativ til og gjennomført studien med minimal støtte fra legemiddelindustrien, sier Mikkelsen.

Anbefalte artikler