Cerclage hindrer ikke tidlig fødsel

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren

En randomisert studie viser ingen effekt av cervikal cerclage for å hindre prematur fødsel. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge foretrekkes spesialpessar i stedet.

Illustrasjonsfoto

Livmorhalsring, cervikal cerclage, legges hos kvinner med for kort livmorhals for å hindre tidlig fødsel. Prosedyren er invasiv, og har vært brukt i stor utstrekning uten at det foreligger noen sikker dokumentert effekt.

Nå viser en stor, randomisert studie at cerclage sannsynligvis ikke reduserer risikoen for prematur fødsel (1). Nesten 50 000 kvinner gjennomgikk ultralydundersøkelse tidlig i svangerskapet for å sjekke livmorhalsens lengde. Dersom denne var kortere enn 15 mm, ble deltakerne randomisert til cerclage eller ingen behandling. 28 av 127 kvinner i cerclagegruppen fødte før 33. svangerskapsuke, mot 33 av 126 i kontrollgruppen.

– Studien styrker nok den ambivalensen som norske fødselsleger føler overfor å legge cerclage. Jeg har inntrykk av at metoden nå benyttes sjeldnere enn tidligere. Ved siden av manglende dokumentasjon vet vi at inngrepet medfører en viss risiko for infeksjon og fostervannsavgang, sier Jan Martin Maltau ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge.

1

To MS, Alfirevic Z, Heath VC et al. Cervical cerclage for prevention of preterm delivery in women with short cervix: randomised controlled trial. Lancet 2004; 363: 1849 – 53.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler