()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Legers utdanning før, under og etter turnustjeneste

  Legers utdanning før, under og etter turnustjeneste

  Nye studieplaner, blant annet i Oslo, har medført mer bruk av aktive læringsformer. Har forventingene til slike endringer blitt oppfylt? Turnustjenesten, som i år fyller 50 år, sikrer at alle leger har fått erfaring med vanlige kliniske problemstillinger på en mer realistisk måte enn det man gjør som student. Turnustjenesten er en nødvendig del av legers grunnutdanning.

  Bedre turnustjeneste – bedre leger

  Har Oslo96-reformen ført til endringer i studenttilfredshet og studieatferd?

  Undervisning i medisinsk etikk: Trondheims-modellen

  Medisinerutdanningen i Tromsø – sikrer den legerekrutteringen til Nord-Norge?

  50 år i år – lenge leve turnustjenesten?

  Simulering – en god metode i legers videre- og etterutdanning

  Utviklingen av legers spesialistutdanning i Norge

  Turnustjenesten – 50 år og fortsatt verdifull

  Turnusrådet møter turnusleger

  Alvorlige spiseforstyrrelser

  Alvorlige spiseforstyrrelser

  Lege skal ha ansvar for diagnostikk og påvisning av komplikasjoner ved alvorlige grader av spiseforstyrrelser. Blant disse er vekstretardasjon, osteoporose, arytmi og hypokalemi. Forstyrret spiseatferd er et stort problem også blant konkurranseaktive idrettsutøvere.

  Patologisk overspising – en oversikt

  Somatisk utredning og behandling av spiseforstyrrelser

  Spiseforstyrrelser i idretten

  Smertebehandling og paracetamol

  Smertebehandling og paracetamol

  Riktig dosert gir paracetamol god smertelindring og lav risiko for bivirkninger, også hos små barn og hos eldre. Hvilken terapigevinst ligger det i å kombinere paracetamol med kodein? Hvilke ikke-opioide analgetika virker best ved akutte smerter?

  Foreldre med ikke-vestlig bakgrunn bruker paracetamol til barn på flere indikasjoner, til flere av barna og i større mengder enn foreldre med vestlig bakgrunn gjør. Dette viser en studie ved seks helsestasjoner i Drammen og Hurum.

  Behandling av akutt og kronisk smerte

  Paracetamol til førskolebarn – indikasjoner og kulturbakgrunn

  Problem forte – er kombinasjonen paracetamol og kodein rasjonell?

  Ikke-opioide analgetika ved akutte smerter: Hva virker best?

  Psykisk sykdom blant fengselsinnsatte

  Psykisk sykdom blant fengselsinnsatte

  Fengselsinnsatte har oftere psykiatriske problemer enn den generelle befolkning, og fortsatt sitter mange psykotiske personer i norske fengsler. I to studier er forekomsten av psykiske lidelser blant innsatte kartlagt.

  Fengslet og psykisk syk

  Psykisk lidelse og avvik blant norske fengselsinnsatte

  Blir psykiske lidelser i fengsel fanget opp av helsetjenesten?

  Forskning, samtykke og formidling

  Forskning, samtykke og formidling

  Dagens regelverk er fragmentert og uoversiktlig og ikke primært utformet for å fremme god forskning, er en av konklusjonene i en kronikk om regulering av medisinsk forskning i Norge. Det er blant annet ønskelig med mer nyanserte samtykkeregler. Forskere har plikt til å formidle sin forskning, men forskningsformidling må være basert på åpenhet og toveiskommunikasjon.

  Forskningsformidling – den forsømte forpliktelse

  Regulering av medisinsk forskning – hvorfor og hvordan

  Samtykke og medisinsk forskning – behov for mer nyanserte regler?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media