Sykebesøk i Gudbrandsdalen på begynnelsen av 1900-tallet

Artikkel

Carl Stoltenberg (1865 – 1939) var lege i Gudbrandsdalen på begynnelsen av 1900-tallet og omtaler det som sine beste år. Alt gikk rolig for seg i Gudbrandsdalen den gang, og en lege hadde ikke mange «grufulde medicinalberetninger slik som fra nord og vest». Likevel skulle det ikke så mye til før det ble sendt på lege, slik denne doktorhistorien viser, hentet fra Norges leger, bind V, side 224 – 6.

Anbefalte artikler