Tilfreds med legebehandling

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nesten ni av ti pasienter sier at de er helt eller delvis tilfreds med den behandlingen de fikk sist de var hos lege. Dette viser en opinionsundersøkelse som Opinion AS har utført for Legeforeningen.

  – Dette tror jeg må være uttrykk for at den kontakt lege og pasient har er god, og at det er erfaringene den enkelte pasient har med sin lege som har vært avgjørende når dette spørsmålet har blitt besvart, sier president Hans Kristian Bakke i Legeforeningen.

  På spørsmålet om norske leger gjør en god jobb viser det seg at det er en liten fremgang i positiv retning i svarene fra 2003 til 2004. Hele 84 % av de spurte er enig eller delvis enig i at norske leger gjør en god jobb.

  Undersøkelsen viser også at tre av fire har stor tiltro til at de får den behandlingen de trenger både på sykehus og hos fastlege. – Det er gledelig at så mange har høy tiltro til at helsevesenet vil dekke deres behov for helsetjenester, sier visepresident Yngve Mikkelsen.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/?id=44159

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media