Nye regler ved sykmelding

Artikkel

Det skal nå tungtveiende medisinske grunner til for at en pasient kan sykmeldes. De nye reglene for sykmelding ble vedtatt i Stortinget medio juni, og formålet er å få ned det økende sykefraværet. Pasienter kan bare sykmeldes dersom det finnes tungtveiende medisinske grunner. Dersom det er mulig med gradert sykmelding og deretter aktiv sykmelding, bør dette være første alternativ. Sykmeldingsattesten erstattes med ny attest som heter «Medisinsk vurdering av arbeidsmuligheter ved sykdom».

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5307

Anbefalte artikler