Notiser

Artikkel

Etterforsker korrupsjon

I både Italia og Tyskland er nå legemiddelfirmaer og leger under etterforskning for korrupsjon. Over 4 700 italienske leger er mistenkt for å ha mottatt ulovlig betaling fra det britiske legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline for forskrivning av bestemte medikamenter.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5233

Frykter polsk legeutvandring

Tusenvis av polske leger kommer trolig til å utvandre til Vest-Europa nå som landet er blitt medlem av EU, men lite tyder på at de kommer til Norge. Den polske legeforeningen er bekymret for konsekvensene av utvandringen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5223

Akupunktur mot blærekatarr

Akupunktur kan være egnet til å forebygge blærekatarr hos voksne kvinner. Det viser en ny norsk doktorgrad. I studien sammenliknes 67 kvinner som fikk akupunktur, med 27 kvinner som ikke fikk akupunktur.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5297

Samler kreftkirurgien i Midt-Norge

Også Helse Midt-Norge har nå vedtatt å samle kreftkirurgien i regionen ved færre sykehus for å sikre best mulig kvalitet i tilbudet til pasientene.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5284

Adoptivbarn med meslinger

Leger som mistenker tilfeller av meslinger må sørge for at det tas prøver og at helsemyndighetene blir varslet umiddelbart. Det minner Folkehelseinstituttet om, etter at fire adoptivbarn har innført smitten til landet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5272

Indeksprissystemet ikke optimalt

Målet med den nye apotekloven er i all hovedsak nådd. Indeksprissystemet derimot, bør vurderes på nytt. Det er konklusjonen i en fersk evaluering ECON Analyse AS har gjort av apotekloven og indeksprissystemet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5260

Radiumhospitalet og Rikshospitalet fusjoneres

Et nytt helseforetak med navnet Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF blir en realitet fra 1. januar 2005.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5247

Vil inspirere til god forskning

Hver måned vil beste artikkel publisert av en forsker eller en forskningsgruppe med basis i ett av Helse Sør RHFs helseforetak bli premiert med 25 000 kroner.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5217

Skader seg på sykehusbygg

Byggingen av nye St. Olavs Hospital går hardt utover bygningsarbeiderne, særlig de utenlandske. I løpet av ett års byggeperiode har rundt 27 personer fått alvorlige skader.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5210

Verden glemmer psykisk syke

Nærmere halvparten av alle pasienter med alvorlige psykiske lidelser i USA og mange europeiske land får ikke behandling. Situasjonen er enda verre i utviklingsland.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5202

Anbefalte artikler