Leger fratatt trygderettigheter

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Flere leger er i løpet av de siste to årene utestengt fra å skrive erklæringer for trygden på grunn av trygdemisbruk. I samme periode er 90 uførepensjonssaker stoppet av trygdeetaten fordi det er mistanke om at leger har skrevet sykmeldinger og andre erklæringer med fiktivt innhold, melder Rikstrygdeverket. Siden 2001 er 940 personer anmeldt for bedrageri for til sammen 120 millioner kroner. Bare hittil i år har trygdeetaten anmeldt 112 personer for trygdemisbruk til en verdi av 17,5 millioner kroner.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=5254

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media