Statiner ved multippel sklerose

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Behandling med simvastatin reduserte sykdomsaktiviteten hos 30 pasienter med attakkpreget multippel sklerose. Trass i mange begrensninger bør undersøkelsen danne grunnlag for klinisk kontrollerte studier.

  Statiner senker kolesterolnivået i blodet og brukes for å forebygge hjerte- og karsykdommer. Medikamentene er også effektive immunmodulatorer in vitro, og kan derfor tenkes å ha effekt ved sykdommer der immunforsvaret spiller en vesentlig rolle.

  En åpen studie som inkluderte 30 pasienter med attakkpreget multippel sklerose tyder på at simvastatin kan hemme den inflammatoriske aktiviteten (1). MR-undersøkelser av hjernen etter seks måneders behandling viste en reduksjon i antall og volum av kontrastladende lesjoner på mer enn 40 %, sammenliknet med bilder tatt før intervensjonen. Forfatterne mener at resultatene bør danne grunnlag for klinisk kontrollerte studier av simvastatin ved attakkpreget multippel sklerose.

  – Dagens behandlingstilbud ved multippel sklerose har begrenset effekt, ledsages av praktiske ulemper for pasienten, og er kostbart. Et effektivt, peroralt og relativt billig alternativ ville derfor ha åpenbare fordeler, sier Rune Midgard ved Nevrologisk avdeling, Molde sjukehus.

  – Studien har sine klare svakheter og begrensninger. Den er liten, mangler kliniske endepunkter, og pasientene er selektert på basis av høy sykdomsaktivitet bedømt ved MR. De immunologiske analysene støtter ikke den antatte antiinflammatoriske aktiviteten som er vist for statiner in vitro.

  Midgard er likevel enig i at det er grunnlag for å utføre klinisk kontrollerte studier. Undersøkelser som ser på effekten av statiner i kombinasjon med eksisterende medikamenter vil også være nyttig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media