Les mer om …

Artikkel

Seksualitet, ungdom og mobiltelefon

Norske ungdommer har mer og tidligere sex enn før. Også i Sogn og Fjordane har debutalder for samleie falt de siste årene, viser en undersøkelse derfra. På hvilken måte kan bruk av mobiltelefon spille en rolle i ungdoms seksuelle relasjoner?

Mellom nærhet og distanse

Mobilbruk, chat og sex blant norske tenåringer

Ungdom og seksualitet i Utkant-Norge 1997 – 2001

Kroppsdekorering – en kommunikasjonsform

Piercing og tatovering er blitt mote i store ungdomsgrupper. Slik kroppsdekorering kan være en måte å markere tilhørighet og holdninger på. Tenåringer med piercing og tatoveringer identifiserer seg i mindre grad med skolens verdier og angir mindre støtte og fortrolighet fra foreldre enn andre. Dette viser en undersøkelse blant ungdom i Ålesund.

Tenåringer med piercing og tatovering

Tatovering som meningsdannelse

Hoggormbitt er sjelden farlig

Hoggorm er Norges eneste giftslange, men hoggormbit gir sjelden alvorlige reaksjoner. Med utgangspunkt i tre pasientbeskrivelser og data fra Giftinformasjonen gis en oversikt over forekomst og behandling av hoggormbitt. Antivenin anbefales bare ved alvorlige reaksjoner.

Hoggormbitt – forekomst og behandling

Kliniske utfordringer ved endokarditt

Endokarditt gir ofte uspesifikke symptomer, og klassiske tegn som bilyd over hjertet, feber og oppvekst i blodkultur er ikke alltid til stede. Fra Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo presenteres fem pasienter med endokarditt og fra St. Olavs Hospital presenteres en 34 år gammel mann med endokarditt i spalten Noe å lære av.

Endokardittens mange ansikter

34-årig mann med slapphet, vekttap, dobbeltsyn og bilyd fra hjertet

Endokarditt til besvær

Har fysioterapi i varmt klima fordeler fremfor fysioterapi i Norge?

Nevromuskulære sykdommer er et fellesbegrep for tilstander som hovedsakelig rammer det perifere nervesystem. Ingen av disse sykdommene kan i dag helbredes, men for mange pasienter er fysioterapi viktig. Vil slike pasienter ha mer nytte av fysikalsk behandling på Kanariøyene enn i Norge? Vil slike ordninger føre til at tilsvarende tilbud i Norge svekkes?

Muskelsyk i solen

Behandling i varmt klima for pasienter med nevromuskulære sykdommer

Etter landsstyremøtet

Forholdet mellom legene og Legeforeningen på den ene siden og legemiddel- og utstyrsindustrien på den andre siden stod sentralt på landsstyremøtet i Loen. Landsstyrets vedtak i saken trakk opp grensene mellom akseptable og uakseptable former for samhandling.

Har avklart forholdet til industrien

Prioritering – politikernes ansvar og legenes tvil

Nødvendig med ny prioriteringsdebatt

Psykiatrien tilbake i skolemedisinen

Resolusjon om tjenester til mennesker med psykiske lidelser

Bekymret for kvalitet på turnustjenesten

Bekymret for irakisk helsevesen

Legeinnsats viktig for bedre samhandling mellom tjenestenivåene

Omorganiseringsprosess i godt sig

Anbefalte artikler