()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Seksualitet, ungdom og mobiltelefon

  Seksualitet, ungdom og mobiltelefon

  Norske ungdommer har mer og tidligere sex enn før. Også i Sogn og Fjordane har debutalder for samleie falt de siste årene, viser en undersøkelse derfra. På hvilken måte kan bruk av mobiltelefon spille en rolle i ungdoms seksuelle relasjoner?

  Mellom nærhet og distanse

  Mobilbruk, chat og sex blant norske tenåringer

  Ungdom og seksualitet i Utkant-Norge 1997 – 2001

  Kroppsdekorering – en kommunikasjonsform

  Kroppsdekorering – en kommunikasjonsform

  Piercing og tatovering er blitt mote i store ungdomsgrupper. Slik kroppsdekorering kan være en måte å markere tilhørighet og holdninger på. Tenåringer med piercing og tatoveringer identifiserer seg i mindre grad med skolens verdier og angir mindre støtte og fortrolighet fra foreldre enn andre. Dette viser en undersøkelse blant ungdom i Ålesund.

  Tenåringer med piercing og tatovering

  Tatovering som meningsdannelse

  Hoggormbitt er sjelden farlig

  Hoggormbitt er sjelden farlig

  Hoggorm er Norges eneste giftslange, men hoggormbit gir sjelden alvorlige reaksjoner. Med utgangspunkt i tre pasientbeskrivelser og data fra Giftinformasjonen gis en oversikt over forekomst og behandling av hoggormbitt. Antivenin anbefales bare ved alvorlige reaksjoner.

  Hoggormbitt – forekomst og behandling

  Kliniske utfordringer ved endokarditt

  Kliniske utfordringer ved endokarditt

  Endokarditt gir ofte uspesifikke symptomer, og klassiske tegn som bilyd over hjertet, feber og oppvekst i blodkultur er ikke alltid til stede. Fra Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo presenteres fem pasienter med endokarditt og fra St. Olavs Hospital presenteres en 34 år gammel mann med endokarditt i spalten Noe å lære av.

  Endokardittens mange ansikter

  34-årig mann med slapphet, vekttap, dobbeltsyn og bilyd fra hjertet

  Endokarditt til besvær

  Har fysioterapi i varmt klima fordeler fremfor fysioterapi i Norge?

  Har fysioterapi i varmt klima fordeler fremfor fysioterapi i Norge?

  Nevromuskulære sykdommer er et fellesbegrep for tilstander som hovedsakelig rammer det perifere nervesystem. Ingen av disse sykdommene kan i dag helbredes, men for mange pasienter er fysioterapi viktig. Vil slike pasienter ha mer nytte av fysikalsk behandling på Kanariøyene enn i Norge? Vil slike ordninger føre til at tilsvarende tilbud i Norge svekkes?

  Muskelsyk i solen

  Behandling i varmt klima for pasienter med nevromuskulære sykdommer

  Etter landsstyremøtet

  Etter landsstyremøtet

  Forholdet mellom legene og Legeforeningen på den ene siden og legemiddel- og utstyrsindustrien på den andre siden stod sentralt på landsstyremøtet i Loen. Landsstyrets vedtak i saken trakk opp grensene mellom akseptable og uakseptable former for samhandling.

  Har avklart forholdet til industrien

  Prioritering – politikernes ansvar og legenes tvil

  Nødvendig med ny prioriteringsdebatt

  Psykiatrien tilbake i skolemedisinen

  Resolusjon om tjenester til mennesker med psykiske lidelser

  Bekymret for kvalitet på turnustjenesten

  Bekymret for irakisk helsevesen

  Legeinnsats viktig for bedre samhandling mellom tjenestenivåene

  Omorganiseringsprosess i godt sig

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media