Skadelig psykiatrisering

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ulrik Fredrik Malts meninger om undertegnede i hans tilsvar (1) til mitt innlegg om myalgisk encefalopati/kronisk utmattelsessyndrom i Tidsskriftet nr. 9/2004 (2) og det han kaller ME-gruppen, er irrelevant for sakens kjerne. Er tilsvaret egentlig et forsvarsskrift for eget syn og praksis, en praksis som ikke samsvarer med praksis ved andre universitetssykehus? Andre universitetssykehus forholder seg korrekt til ICD-10, klassifiserer myalgisk encefalopati/kronisk utmattelsessyndrom som en nevrologisk lidelse (diagnosekode G93.3) og har innført de nye kliniske kriteriene (3). Det er ikke opp til enkelte leger å klassifisere en lidelse i den kategorien det passer dem selv best. Av læreboken fremgår det klart at Malt og medarbeidere mener seg hevet over ICD-10.

  Myalgisk encefalopati/kronisk utmattelsessyndrom har i mer enn 30 år vært klassifisert som en nevrologisk lidelse og vil fortsatt være det i kommende revisjon av ICD. Den psykiatriseringen som har pågått i mange år, har medført store problemer for dem som er rammet. Pasientene opplever å bli ignorert, avvist, mistrodd, sjikanert, feilbehandlet, ikke tatt på alvor og mistenkt for simulering. Plagene og tilstanden blir bagatellisert, og mange pasienter får ikke trygdeytelser og hjelpemidler på lik linje med andre alvorlig syke. I regi av det amerikanske helsedepartementet er det vedtatt en erklæring der det fastslås at «pasientene er blitt skadelidende som følge av respektløshet, likegyldighet og uvitenhet fra det medisinske samfunn» (4). Ifølge erklæringen må man «aggressivt ta fatt på respektløsheten som disse pasientene møter både fra den generelle befolkningen og det medisinske samfunn». Det poengteres videre at det er et prekært behov for opplæring av profesjonelle helsearbeidere. I den forbindelse frarådes helsepersonell å lese om myalgisk encefalopati/kronisk utmattelsessyndrom i lærebøker i psykiatri og heller lese annen forsknings- og faglitteratur (5).

  Psykiatriseringen og bagatelliseringen av denne lidelsen må ta slutt og lærebøkene rettes opp. Helsemyndighetene bør snarest rydde opp i saken slik de har gjort i England.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media