Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte – siden 1983 i Norge

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg satte stor pris på Knut Liseth og medarbeideres artikkel i Tidsskriftet nr. 10/2004 (1). Når nye diagnostiske og terapeutiske metoder tas i bruk, skal deres verdi dokumenteres, og det er her gjort både skikkelig og leseverdig. I tidens sjargong kalles det kunnskapsbasert medisin. Men tillat en eldre og derfor historisk interessert kollega, som tross alt ennå ikke henger i horn på veggen, å korrigere forfatternes historiebeskrivelse.

  Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte har vært utført i Norge ikke bare siden 1994, som Liseth og medarbeidere skriver i sin artikkel, men siden Rikshospitalet tok metoden i bruk i 1983. Den gang kalte vi imidlertid metoden autolog beinmargstransplantasjon og ikke høydosecytostatikabehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) som i dag. Resultatene, som utelukkende gjaldt norske pasienter, ble publisert i Tidsskriftet i 1990 (2).

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media