Reisediaré for spesielt interesserte

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ericsson, Charles D.

  Dupont, Herbert L.

  Steffen, Robert

  Travelers’ diarrhea

  325 s. Ontario: BC Decker, 2003. Pris USD 100

  ISBN 1- 55009 -219 -7

  Denne boken består av fem deler og til sammen 23 kapitler. Den starter med et kapittel om historiske perspektiver og tar deretter for seg etiologi, patogenese, epidemiologi, kliniske syndromer, prevensjon og behandling. Den siste delen av boken omhandler diaré i spesielle populasjoner og har egne kapitler om blant annet diaré hos barn, gravide, fly- og cruisepassasjerer, militære, de som er hjemvendte eller fastboende i u-land. Hvert kapittel har format og lengde som en vitenskapelig oversiktsartikkel med egne resymeer og referanser. Tabellene er enkle og oversiktlige. Det er få figurer, som alle er i svart-hvitt.

  Sammen med 42 eksperter fra 12 land i fem verdensdeler, har de tre redaktørene kanskje laget et av de mest oppdaterte og grundige verkene om reisediaré. Kapitlene er velstrukturerte, velskrevne og lettleste. Fordi det er flere kapittelforfattere med forskjellig bakgrunn, varierer språket og kompleksiteten. Noen kapitler er korte og lettleste mens andre er mer komplekse og bruker et tungt og spesialisert språk. Kapitlene kan leses hver for seg, men fungerer også bra sammen. Bruken av tabeller, figurer og bilder er effektiv og sammen med en god indeks gjør de boken til et godt oppslagsverk. Seksjonene om forebygging og behandling av spesielle grupper inneholder gode og oversiktlige retningslinjer om hvordan forskjellige problemstillinger kan løses.

  Leger som skal gi råd til reisende og som møter pasienter med diaré etter utenlandsopphold, vil ha nytte av boken. Videre kan mange av kapitlene brukes til undervisning av helsepersonell på alle nivå. Boken er ikke ment å være en håndbok på reisen, til det vil den ta opp mye plass i bagasjen.

  Den vedlagte CD-ROM-en inneholder kun en elektronisk versjon av boken, en PDF-fil for hvert kapittel samt programvare for å lese dette filformatet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media